ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

 I. Az adatkezelés célja, jogalapja

A coachingtime.hu weboldalt a ProgRend Bt. üzemelteti. A cég kültagjaként HR-tanácsadással, üzleti és életvezetési coachinggal és tanácsadással foglalkozom, melynek keretében eseti jelleggel fejvadász tevékenységet is ellátok.

Mind a fejvadász tevékenység ellátásához, mind az egyéb tanácsadói feladatokhoz szükséges a személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfél önkéntesen megadott hozzájárulása.

Az adatok megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – ügyfeleim és partnereim hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljem.

II. Az adatkezelés köre

 1. Fejvadász tevékenység

esetén az alábbi adatokat kezelem az általam meghirdetett pozíciókra pályázók esetében.

 • Önéletrajz és az abban a pályázó által önkéntesen megadott adatok
 • Elérhetőség: név, e-mail cím, telefonszám
 • Egyéb adatok: betölteni kívánt pozíciók köre, önkéntesen megadott személyes információk, a motivációs levél tartalma
 • A személyes állásinterjú keretében a pályázó által önkéntesen elmondott információk; készségek, képességek, kompetenciák, nyelvtudás, érdeklődési körök, szakmai tapasztalatok

Különleges adatokat (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) nem kezelek. Amennyiben ilyen típusú adatot a pályázó önkéntesen a tudomásomra hoz, azt nem rögzítem.

 1. Coaching és egyéb tanácsadási folyamatok

során az alábbi adatokat kezelem ügyfelemmel kapcsolatban.

 • Elérhetőség: név, e-mail cím, telefonszám
 • Az ügyfél által előadott megoldandó problémák, és az azokhoz kapcsolódó személyes információk.
 1. A weboldal látogatása által keletkezett, kezelt adatok köre

Weboldalam (coachingtime.hu) felkeresése esetén a rendszer automatikusan rögzíti a látogató számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Ha a látogató ellenőrizni szeretné a számítógépén telepített sütiket (cookie-kat), módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy az értesítse, ha egy webhely cookie-t kíván telepíteni, vagy teljesen le is tilthatja a cookie-kat. A számítógépén már telepített cookie-kat le is törölheti. A böngészőben található „Súgó” funkció lenyitásával erről további információkat találhat.

Ez a weboldal a Google LLC, (a Google LLC, az 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) ) által biztosított webes elemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webhely elemezhesse, hogyan használják a felhasználók a webhelyet. A látogatók adatait a weboldal látogatási statisztikáinak elkészítése érdekében kezeli a rendszer (az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

A cookie által a weboldal látogatásával kapcsolatosan generált információkat (beleértve az IP-címet és a látogatott oldalak URL-jeit) a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. A coachingtime.hu weboldal nem tárolja a Google Analytics rendszerrel kapcsolatban gyűjtött személyes adatait.

A Google nem társítja az IP-címet a Google által tárolt egyéb adatokhoz, a látogatási statisztika adataiból a felhasználó személye nem következtethető ki.

A Google adatgyűjtését és azok felhasználását a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu- címen elérhető bővítmény letöltésével és telepítésével akadályozhatja meg a weboldal látogatója.

A Google Általános Szerződési Feltételeivel és Adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információk megtalálhatók a http://www.google.com/analytics/terms/gb.html címen vagy a https://www.google.at/intl/en_uk/policies/ címen.

A webes adatkezelés célja a honlap elérhetővé tétele a látogató számára, valamint a honlap további optimalizálása és fejlesztése; illetve használati statisztikák létrehozása a tartalom optimalizáláson túl annak érdekében is, hogy a honlapot ért esetleges támadások a lehető leghamarabb felismerhetővé váljanak.

A weboldalhoz szükséges tárhely és domain szolgáltatója a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft., a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelési szabályzatuk itt található: https://webhosticon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

III. Az adatkezelés módja és ideje

 1. HR tanácsadói és fejvadász folyamatok
 • A beérkező önéletrajzokat minden esetben az allas@coachingtime.hu e-mail címen fogadom. Az e-mail fiókot kizárólag én kezelem, ahhoz más személynek hozzáférése nincs.
 • A beérkezett önéletrajzokat kizárólag elektronikus formában tárolom saját, többszörös védelemmel (jelszó, vírusvédelem) számítógépemen.
 • Számítógépemen rendszeresen frissített vírusvédelem működik, mellyel hatékonyan ki tudom küszöbölni az adathalász tevékenységeket.
 • Az e-mail fiók szolgáltatója a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft., a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelési szabályzatuk itt található: https://webhosticon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 • Hírlevelet nem küldök.
 • A beérkezett önéletrajzokat a pályázóval egyeztetett ideig tárolom. Amennyiben a pályázó konkrét állásajánlatra küldte el önéletrajzát, az adatkezelés időtartama a kiválasztási folyamat lezárulásáig tart. A pályázó kérheti, hogy a későbbiekben hasonló állásajánlatokkal megkeressem, ebben az esetben az önéletrajzát az ő hozzájárulásával a hozzájárulás megadásától számított maximum három évig tárolom. Ezen időtartamban a hozzájárulás értelmében megkereshetem őt a képességeinek és igényeinek megfelelő ajánlatokkal, amelyek kizárólag állásajánlatok lehetnek.
 • Marketing és egyéb jellegű megkeresést nem végzek.
 • A pályázók bármikor kérhetik adataik végleges törlését az allas@coachingtime.hu e-mail címre megküldött levélben. Ebben az esetben minden olyan adatot, amelyet a pályázóról nyilvántartok, azonnal és véglegesen törlök mind a számítógépemről, mind az e-mail fiókomból.
 • Amennyiben a pályázó szakmai közösségi oldalon (pl.: LinkedIn) is kapcsolatban van velem, az adatok törlése után is megkereshetem őt a későbbiekben állásajánlatokkal, de kizárólag a közösségi oldalon nyilvánosan vagy kifejezetten számomra elérhetővé tett elérhetőségein.
 • Amennyiben a pályázó sikeres interjún vett részt nálam, önéletrajzát, motivációs levelét a megbízóm részére továbbítom. Erről előzetesen a pályázót részletesen tájékoztatom (pontos cégnév, a cégnél az adatokat kezelő személy neve és elérhetősége), az adatok továbbításához szóbeli vagy írásbeli engedélyét kérem. Adatainak továbbítását kizárólag a vele is ismertetett megbízóm részére végzem el, más megbízó felé nem.
 • Amennyiben a pályázó azt kéri, hogy több megbízóm felé is továbbítsam az adatait, minden megbízómról (pontos cégnév, a cégnél az adatokat kezelő személy neve és elérhetősége) külön tájékoztatom őt.
 • A megbízóim felé továbbított adatok megbízóim általi kezeléséért felelősséget nem vállalok. Ennek ellenére a pályázó teljes adattörlés iránti kérésekor mindent megteszek annak érdekében, hogy a pályázó érdekei ne sérüljenek.
 • Az általam kezelt adatokról mind a pályázók, mind a tanácsadási folyamatban résztvevők bármikor kérhetnek tájékoztatást, de kizárólag önmagunkra vonatkozóan, más személy adataiba betekintést semmilyen indokkal nem adok. Az adatok módosítására, kiegészítésére, részleges vagy teljes törlésére, megváltoztatására bármikor lehetőség van írásos megkeresés alapján.
 • Kijelentem, hogy kizárólag olyan adatokat kezelek, amelyeket a pályázó vagy más ügyfél önkéntesen és önmaga adott meg (általa küldött önéletrajz vagy levélben szereplő adatok), harmadik féltől származó adatokat hozzájárulás nélkül nem kezelek.
 • Amennyiben harmadik féltől érkezik részemre önéletrajz, az önéletrajz tulajdonosát erről tájékoztatom, és kérem a beleegyezését az adatkezelésbe.
 1. Coaching és tanácsadói folyamatok
 • Tanácsadási folyamatban (coaching, álláskeresési tanácsadás, vezetői tanácsadás, életvezetési vagy üzleti tanácsadás) résztvevő ügyfeleimről kizárólag a tanácsadási folyamat alatt tartok nyilván adatokat, melyeket a folyamat lezárulásakor megsemmisítek – kivéve ha erről az ügyfél máshogy rendelkezik. Amennyiben az ügyfél kifejezetten kéri, hogy a róla nyilvántartott adatokat megőrizzem, azt a hozzájárulástól számított maximum három évig teszem.

Az adatkezelő

Az adatkezelő a ProgRend Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1112 Budapest, Rétköz utca 45/B.; cégjegyzékszám: 01 06 793094; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; honlap címe: https://www.progrend.hu)

Az adatok forrása

A kezelt személyes adatok minden esetben önkéntesen megadott adatokként keletkeznek. Adatgyűjtést, adathalászatot nem végzünk, adatbázisokat nem vásárlunk, a személyes adatok kezelését és védelmét minden esetben a törvényi kötelezettségeknek megfelelve, az elvárható legmagasabb minőségben tesszük.

Jogorvoslat
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR rendelkezik. Ennek megfelelően jogellenes adatkezelés esetén panasz tehető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu), illetőleg a felügyeleti hatóság döntésével szemben a GDPR 78. cikke szerint bírósághoz lehet fordulni.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Banga Adrienne
HR-tanácsadó, business executive & life coach

www.coachingtime.hu
üzemelteti a ProgRend Bt.